Hem

Svenska

Endodontiska

Sällskapet

 

 

 

 

SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta sina patienterna bevara sina egna tänder länge och friska.

 

Tycker du som är tandläkare att rotbehandling och implantat är specialistjobb?

 

Vi har kursen som ger full pay back för dig och dina patienter. Du kan göra mer än du tror! Tänk på att kvarlämnade bakterier efter fullbordad rotfyllning utgör en allvarlig hälsorisk. Noggrann rensning måste kompletteras med effektiv antiseptik. Varför är 2,5 miljoner rotfyllda tänder i en svensk population infekterade?

 

Vi som har lång erfarenhet av arbete med N2 kan ge konkreta och enkla tips om hur du snabbt åstadkommer symptomfrihet vid värk samt det övergripande målet vid rotbehandling, en steril rot med varaktigt skydd mot bakterier.

 

De flesta tänder som rotfyllts med gängse metod är infekterade även efter behandling

Orsaken är ineffektiva antiseptika

Tandvårdslagen ger patienten rätt att välja N2 med effektiv antiseptisk verkan

Tandläkare bryter mot lagen pga. okunskap, tröghet och oklara direktiv.

 

 

 

Positiva signaler

Nya riktlinjer för endodontiskt arbete är på gång. Socialstyrelsen har tillsatt en grupp som ska uppdatera riktlinjerna under ledning av Sofia Orrskog. SES har klagat över tidigare jävsförhållanden vid framtagandet av endodontiska riktlinjer. Sofia har garanterat att den nya arbetsgruppen är fri från jäv och att man ska ta hänsyn till synpunkter inlämn ade från SES. Man ska bedöma det vetenskapliga underlag som finns inklusive studier över N2. Läkemedelsverket förordar effektiva antiseptika. Som sådant är N2 det enda som håller måttet. Vi arrangerar kurser. Allt fler patienter kräver garanti mot kvarstående infektion.

 

Politker ser inte att kejsaren (experten) är naken

Politiker tycks inte bry sig om att de flesta folktandvårdskliniker inte erbjuder antiseptiskt rotfyllningsmedel ens till infektionskänsliga patienter, som ber om det. Tandvårdslagen säger att patienten ska vara delaktig i val av metod. En fråga till politiker i riksdagens socialutskott om deras inställning i frågan har bara besvarats av Barbro Westerholm och hon anser sig inte kunna ta ställning. Vi hoppas få fler responser och att det finns åtminstone någon i något parti som håller på patienternas rätt. Läkemedelsverket har uppfattningen att effektivt antiseptikum ska användas.

 

Gängse metoder befanns sakna evidens enligt SBU 2010 varför Socialstyrelsen motvilligt meddelat att det är upp till varje tandläkare att avgöra vilke rotfyllningsmedel hen använder. Patienten då?

 

 

 

 

Svenska Endodontiska Sällskapet

 

Svenska Endodontiska Sällskapet (SES) bildades år 1975 av tandläkararen Lennart Telander, tandläkaren Sven Rosenbaum med flera. Vi välkomnar dig att läsa mer om SES, vårt arbete och syfte och om Dr Sargenti och N2-metoden. Vi lägger fortlöpande ut artiklar och andra texter där du som är intresserad av vårt arbete och N2-metoden kan läsa mer.

Under fliken "N2-tandläkare" finns du som patient information om hur du kan finna en tandläkare,

Vårt motto är: Engagerade i att bevara tänder.

Knutet till sällskapet finns N2-nätverket vilket är en E-mailkedja där vi håller varandra löpande informerade om nyheter om N2,endodonti och andra frågor vilka berör och intresserar oss. Om du skulle vara intresserad att bli en del av N2-nätverket är du välkommen. nilinor@gmail.com.

Ansvarig för hemsidan: Nils Norrsell

 

 

Copyright © All Rights Reserved