Hem

Svenska


Endodontiska


Sällskapet


SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.
 

Tycker du som är tandläkare att rotbehandling och implantat är specialistjobb?

 

Vi har kursen som ger full pay back för dig och dina patienter. Du kan göra mer än du tror! Tänk på att kvarlämnade bakterier efter fullbordad rotfyllning utgör en allvarlig hälsorisk. Noggrann rensning måste kompletteras med effektiv antiseptik. Varför är 2,5 miljoner rotfyllda tänder i en svensk population infekterade?

 

De flesta tänder som rotfyllts med gängse metod är infekterade även efter behandling

Orsaken är ineffektiva antiseptika. Tandvårdslagen ger patienten rätt att välja N2 med effektiv antiseptisk verkan. Okunskap, tröghet och felaktig information står ivägen.

Så här står det i Tandvårdslagen:

 

3 a §   Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten.

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella åtgärden så långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i förhållande till hans eller hennes ålder och mognad. Lag (2014:823).

 

3 b §   Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds.

 

Positiva signaler

Nya riktlinjer för endodontiskt arbete är på gång. Socialstyrelsen har tillsatt en grupp som ska uppdatera riktlinjerna under ledning av Sofia Orrskog. SES har klagat över tidigare jävsförhållanden vid framtagandet av endodontiska riktlinjer. Sofia har garanterat att den nya arbetsgruppen är fri från jäv och att man ska ta hänsyn till synpunkter inlämnade från SES. Man ska bedöma det vetenskapliga underlag som finns inklusive studier över N2. Läkemedelsverket förordar effektiva antiseptika. Som sådant är N2 det enda som håller måttet. Allt fler patienter kräver garanti mot kvarstående infektion. N2 har gett goda resultat sedan introduktionen i Sverige 1957.

 

Gängse metoder saknar evidens.

De flesta tandläkare erbjuder inte antiseptiskt rotfyllningsmedel ens till de infektionskänsliga patienter, som ber om det trots de dåliga resultat som gängse metoder ger enligt SBU 2010. Socialstyrelsen har meddelat att det är upp till varje tandläkare att avgöra vilket rotfyllningsmedel hen använder. Ungdomar som behöver rotfyllning tvingas acceptera att varannan rotfyllning gjord i folktandvården har påvisbar infektion inom 3,5 år. (Ridell K. 2008). Med N2 blir tanden bakteriefri. Du som är tandläkare kan anmäla dig till kursen nedan. Den utannonseras bara på vår hemsida.

 

Ovetenskap och okunnighet är vanlig.Tandläkare bör veta något om världens mest framgångsrika metod för rotbehandling och inte tro på alla de lögnar som de blivit matade med.

 

Vad har du i roten? Lögner om N2 sprids av bl.a. Tandvårdsskadeförbundet

 

Exempel på lögner                                                     Sanningen  

N2 ger skador, bl.a. förlamningar av ansiktsnerver.         Risken för skador är inte större med N2 något                                                                          än med andra material. Formaldehyd                                                                                          finns naturligt i blodet. Överskott                                                                                                omvandlas sekundsnabbt till koldioxid                                                                                        och vatten.

 

N2 avger ständigigt formaldehyd                                    Inneslutet i en rotkanal varar effekten                                                                                         max 5 dygn. Därefter är roten fri från                                                                                         bakterier i normalfallet.

 

Innehåller bly och kvicksilver                                         Dessa ingredienser har inte funnits                                                                                             sedan de togs bort i början av 80-talet.

 

Infektionsfria tandrötter bör vara en självklarhet efter rotfyllning. I de flesta rotfyllda tänder finns bakterier kvar. Tänder som rotfyllts med N2 klarar sig oerhört mycket bättre enligt två svenska studier från 1960-talet, två tyska avhandlingar från början av 2000-talet och en italiensk s.k. prospektiv studie från 2014. Vill du kunna ge 5 års garanti?

 

Patienter kan drabbas av allvarliga sjukdomar vid infektionsspridning och antibiotika överanvänds. Trots att de metoder som specialister omhuldat sedan ett halvt sekel, visats sakna evidens (SBU 2010) så används de fortfarande. Detta är en skam för svensk tandvård. Att infektionskänsliga patienter inte informeras om möjligheten att få N2- inlägg med effektiv antiseptisk verkan i stället för ineffektivt kalciumhydroxid strider mot den evidens som finns och mot tandvårdslagens krav att patienten ska informeras och göras delaktig i valet av behandling.

 

Läs mer under fliken: Vad är N2 om hur vetenskap har åsidosatts och hur jurister fått i uppdrag att förfölja N2-användare för att inte de som satsat på etablerad metod skulle känna sina inkomster hotade. De svarar aldrig på kritik mot fixa idéer utan tiger och sprider falska rykten.

 

Endodonti som fungerar

Introduktionskurs i Lund den 1 mars -19 kl 13-15. Avg. 750 kr inkl moms. Anmälan senast 20 febr. till nilinor@gmail.com

Att en noggrann kanalrensning är viktig inför rotfyllning känner alla tandläkare till. Att det är vanligt att mer än var tredje rotfylling misslyckas pga. infektion vet också de flesta. Inte alla

är medvetna om att mer än varannan rotfylld tand drabbas av infektion hos ungdomar inom 3,5 år. Inte heller står det klart för alla att många tänder dras ut i onödan. Så behöver det inte vara!

 

Lär dig hur man lyckas med endodonti och hur man kan rädda tänder i stället för att dra ut dem och göra implantat. Det är ingen hemlighet att det, förutom noggranhet, krävs effektiv antiseptik redan vid primärbehandlingen. Omfattande klinisk erfarenhet med långa uppföljningstider ett antal vetenskapliga studier visar detta. 

 

Förutsägbara resultat nås om rotfyllningen har en effektiv antiseptisk verkan åtminstone en kort tid efter fullbordad rotfyllning. En enda kvarlämnad bakterie kan annars förstöra ett omsorgsfullt rensningsarbete. Kronisk infektion blir följden och det medför hälsorisker enligt senare tiders forskning. Allt fler tandläkare och patienter känner oro för detta.

 

 

 

Svenska Endodontiska Sällskapet


 

Svenska Endodontiska Sällskapet (SES) bildades år 1975 av tandläkararen Lennart Telander, tandläkaren Sven Rosenbaum med flera. Vi välkomnar dig att läsa mer om SES, vårt arbete och syfte och om Dr Sargenti och N2-metoden. Vi lägger fortlöpande ut artiklar och andra texter där du som är intresserad av vårt arbete och N2-metoden kan läsa mer.

 

Vårt motto är: Engagerade i att bevara tänder.

 

Knutet till sällskapet finns N2-nätverket vilket är en E-mailkedja där vi håller varandra löpande informerade om nyheter om N2,endodonti och andra frågor vilka berör och intresserar oss. Om du skulle vara intresserad att bli en del av N2-nätverket är du välkommen. Mail: nilinor@gmail.com

Du som har gått kuras är välkommen i nätverket. Det kostar inget.

Ansvarig för hemsidan: Nils Norrsell

 

Förslag till ny information om rotfyllning skickat till Vårdguiden

Det finns olika metoder för att göra en rotfyllning. Då det ofta finns bakterier kvar i en tand som rotfyllts med konventionell metod föredrar en del kliniker Sargentimetoden som ökar chansen för

bakteriefrihet med hjälp av ett par mg paraformaldehyd i rotfyllningen. Att rotfylla en tand gör vanligtvis inte ont och du får bedövning om det behövs.


Förberedelser

Oftast är det karies som har orsakat infektionen i pulpan. Tandläkaren måste

först borra bort den infekterade och mjuka tandsubstansen. Då blir

bara den tandyta som är hård och frisk kvar. För att kunna komma

åt att rensa tanden måste pulpan friläggas.


Det får inte komma in några bakterier eller saliv när rotkanalerna rensas.

Därför får du ha en gummiduk över tanden för att den ska bli helt isolerad från munhålan. Om du upplever obehag av detta kan man i stället fylla pulparummet med löst antiseptiskt verkande N2,

som effektivt håller bakterier borta. Tandläkaren använder små smala filar för att rengöra och forma rotkanalerna ända till rotspetsen. Då används antingen en fil som sitter som ett borr och

sakta roterar eller så rensar man för hand. Det vanligaste är att tandläkaren rengör rotkanalerna med så kallad spolvätska. Enligt Sargenti ökar spolning risken för värk efteråt. Därför har han

rekommenderat att man ska rensa ”torrt” med filar insmorda med N2 .

 

Så går behandlingen till

Det kan ta relativt lång tid att rotfylla en tand. Hur lång tid det tar beror bland annat på antalet rötter och var i munnen tanden sitter. Ibland går det att rotfylla tanden med en gång. Men det är också vanligt att du får en tillfällig bakteriedödande rotfyllning, som får vara i rotkanalerna någon eller några veckor innan den riktiga rotfyllningen görs.

 

För att rotfylla tanden används vanligen smala gummispetsar tillsammans med ett slags neutralt cement, en s.k. sealer. Spetserna förs ner i kanalerna och stänger dem så att inga bakterier kan komma ner. Tandläkaren tar en röntgenbild för att se att spetsarna når exakt djup och att rotkanalerna är helt fyllda. Trots noggrannt arbete överlever ofta enstaka bakterier. Av det skälet

rekommenderade Sargenti N2 som sealer då medlet har en effektiv antiseptisk verkan som när den efter några dagar har försvunnit oftast leder till an varktigt steril rot.


En tand som är rotfylld kan vara skör. Därför brukar den ibland sänkas ner till cirka hälften av den ursprungliga höjden för att den ska hålla bättre. Tanden byggs därefter upp med en fyllning eller en

krona.


Du får bedövning

Att rotfylla en tand gör vanligtvis inte ont, men förberedelsen när tandens rensas från den inflammerade pulpan kan kännas en del. Du får bedövning om du tycker att det behövs.

Det kan ibland vara svårt att bli helt bedövad, om du har mycket tandvärk redan från början. Då kan det göra ont precis när tandläkaren borrar in till tandnerven. Du kan då få bedövning i tandnerven, så att den fortsatta behandlingen inte gör ont.


Hur mår jag efteråt?

Det är vanligt att bli öm i tanden både efter rensningen och efter själva rotfyllningen. Det går för det mesta över av sig själv, och du kan ta värktabletter för att lindra. Efteråt kan den rotfyllda

tanden kännas lite stum när du tuggar. Du ska inte tugga eller äta innan bedövningen har släppt.

Det är ovanligt, men ibland kan tanden kännas öm under en längre period efter behandlingen. I så fall ska du kontakta din tandläkare för att bli undersökt.


En rotfylld tand är på många vis bättre än ett implantat

Fördelen med en rotfyllning är att du slipper dra ut tanden och du får en tand som kan fungera i många år framöver och som till skillnad från implantat leda impulser om tuggtryck till hjärnan. Möjligheten att en rotfyllning lyckas är god om kanalengjorts fri från bakterier. Det kan vara mer komplicerat med rotfyllning av en tand som sitter långt bak i munnen. Det beror bland annat på att en tuggtand har fler rötter och att den är svårare för tandläkaren att komma åt. Även böjda kanaler kan vara svåra att få rena och bakteriefria. Ett antiseptiskt verkande rotfyllningsmedel som N2 förbättrar prognosen.


Kontroll av rotfylld tand

Tandläkaren brukar vilja ta en bild på en nyligen rotfylld tand för att kontrollera att allt ser bra ut och att en eventuell inflammation runt rotspetsen har läkt ut. Kontrollen brukar göras nästa gång

du kommer på undersökning.


Om rotfyllningen inte lyckas

Om rotfyllningen inte är tät kan det leda till att bakterier kommer in och då blir käkbenet utanför roten inflammerat. Samma sak inträffar om bakterier överlevt behandlingen. I så fall blir tanden ofta öm och så småningom kan du få en varkula vid området kring rotspetsen. Då kan det också göra ont.


Tandläkaren kan försöka göra om rotfyllningen om du har en vanlig fyllning i tandkronan. Om du däremot har ett stift, en bro eller en krona är det svårt för tandläkaren att komma åt att göra en ny

rotfyllning. Då är alternativen att antingen ta bort tanden eller göra en så kallad rotspetsoperation, som innebär att cirka tre millimeter av rotspetsen tas bort och en del av rotfyllningen görs om.

Om tanden inte blir bra eller det är för komplicerat kan tandläkaren skriva en remiss till en rotfyllningsspecialist. Specialisten använder dock inte N2.


 

 

Copyright © All Rights Reserved