Hem

Svenska

Endodontiska

Sällskapet

SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta sina patienterna bevara sina egna tänker - länge och friska.

 

Svenska Endodontiska Sällskapet

 

Svenska Endodontiska Sällskapet (SES) bildades år 1975 av tandläkararen Lennart Telander, tandläkaren Sven Rosenbaum med flera. Vi välkomnar dig att läsa mer om SES, vårt arbete och syfte och om Dr Sargenti och N2-metoden. Vi lägger fortlöpande ut artiklar och andra texter där du som är intresserad av vårt arbete och N2-metoden kan läsa mer.

Under fliken "N2-tandläkare" finns du som patient information om hur du kan finna en tandläkare,

vilken arbetare med N2-metoden och garantier på sina rotbehandlingar.

Vårt motto är: Engagerade i att bevara tänder.

Om du skulle önskar mer information, eller har några frågor är du mycket välkommen att kontakta oss!

Knutet till sällskapet finns N2-nätverket vilket är en E-mailkedja där vi håller varandra löpande informerade om nyheter om N2,endodonti och andra frågor vilka berör och intresserar oss. Om du skulle vara intresserad att bli en del av N2-nätverket inbjuds du att deltaga. Sänd i så fall ett E-mail tillsammans med en enkel presentation om dig själv till nilinor@gmail.com.

Ansvarig utgivare: Nils Norrsell

Webredaktör: Carl T. Ek

 

Copyright © All Rights Reserved