Hem

Svenska

Endodontiska

Sällskapet

SES erbjuder tandläkare kunskap, utbildning och hjälp med att låta patienter få behålla sina egna tandrötter. Originalet är bättre än ett implantat.

 

 

 

 

Tycker du som är tandläkare att rotbehandling och implantat är specialistjobb?

 

Vi har kursen som ger full pay back för dig och dina patienter. Du kan göra mer än du tror! Tänk på att kvarlämnade bakterier efter fullbordad rotfyllning utgör en allvarlig hälsorisk. Noggrann rensning måste kompletteras med effektiv antiseptik. Varför är 2,5 miljoner rotfyllda tänder i en svensk population infekterade?

 

De flesta tänder som rotfyllts med gängse metod är infekterade även efter behandling

Orsaken är ineffektiva antiseptika. Tandvårdslagen ger patienten rätt att välja N2 med effektiv antiseptisk verkan. Okunskap, tröghet och felaktig information står ivägen.

 

Positiva signaler

Nya riktlinjer för endodontiskt arbete är på gång. Socialstyrelsen har tillsatt en grupp som ska uppdatera riktlinjerna under ledning av Sofia Orrskog. SES har klagat över tidigare jävsförhållanden vid framtagandet av endodontiska riktlinjer. Sofia har garanterat att den nya arbetsgruppen är fri från jäv och att man ska ta hänsyn till synpunkter inlämnade från SES. Man ska bedöma det vetenskapliga underlag som finns inklusive studier över N2. Läkemedelsverket förordar effektiva antiseptika. Som sådant är N2 det enda som håller måttet. Allt fler patienter kräver garanti mot kvarstående infektion. N2 har gett goda resultat sedan introduktionen i Sverige 1957.

 

Gängse metoder saknar evidens.

De flesta tandläkare erbjuder inte antiseptiskt rotfyllningsmedel ens till de infektionskänsliga patienter, som ber om det trots de dåliga resultat som gängse metoder ger enligt SBU 2010. Socialstyrelsen har meddelat att det är upp till varje tandläkare att avgöra vilket rotfyllningsmedel hen använder. Ungdomar som behöver rotfyllning tvingas acceptera att varannan rotfyllning gjord i folktandvården har påvisbar infektion inom 3,5 år. (Ridell K. 2008). Med N2 blir tanden bakteriefri. Du som är tandläkare kan anmäla dig till kursen nedan. Den utannonseras bara på vår hemsida.

 

Ovetenskap och okunnighet är vanlig.Tandläkare bör veta något om världens mest framgångsrika metod för rotbehandling och inte tro på alla de lögnar som de blivit matade med.

Infektionsfria tandrötter bör vara en självklarhet efter rotfyllning. I de flesta rotfyllda tänder finns bakterier kvar. Tänder som rotfyllts med N2 klarar sig oerhört mycket bättre enligt två svenska studier från 1960-talet, två tyska avhandlingar från början av 2000-talet och en italiensk s.k. prospektiv studie från 2014. Vill du kunna ge 5 års garanti?

 

Patienter kan drabbas av allvarliga sjukdomar vid infektionsspridning och antibiotika överanvänds. Trots att de metoder som specialister omhuldat sedan ett halvt sekel, visats sakna evidens (SBU 2010) så används de fortfarande. Detta är en skam för svensk tandvård. Att infektionskänsliga patienter inte informeras om möjligheten att få N2- inlägg med effektiv antiseptisk verkan i stället för ineffektivt kalciumhydroxid strider mot den evidens som finns och mot tandvårdslagens krav att patienten ska informeras och göras delaktig i valet av behandling.

 

 

Läs mer under fliken: Vad är N2 om hur vetenskap har åsidosatts och hur jurister fått i uppdrag att förfölja N2-användare för att inte de som satsat på etablerad metod skulle känna sina inkomster hotade. De svarar aldrig på kritik mot fixa idéer utan tiger och sprider falska rykten.

 

 

 

 

Svenska Endodontiska Sällskapet

 

Svenska Endodontiska Sällskapet (SES) bildades år 1975 av tandläkararen Lennart Telander, tandläkaren Sven Rosenbaum med flera. Vi välkomnar dig att läsa mer om SES, vårt arbete och syfte och om Dr Sargenti och N2-metoden. Vi lägger fortlöpande ut artiklar och andra texter där du som är intresserad av vårt arbete och N2-metoden kan läsa mer.

Vårt motto är: Engagerade i att bevara tänder.

Knutet till sällskapet finns N2-nätverket vilket är en E-mailkedja där vi håller varandra löpande informerade om nyheter om N2,endodonti och andra frågor vilka berör och intresserar oss. Om du skulle vara intresserad att bli en del av N2-nätverket är du välkommen. Mail: nilinor@gmail.com

Du som har gått kuras är välkommen i nätverket. Det kostar inget.

Ansvarig för hemsidan: Nils Norrsell

 

 

Copyright © All Rights Reserved